Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

1.INTRODUKTION

LEAN RETAIL INT. AB åtar sig att respektera och skydda din integritet. Vårt mål är att vara tydliga om vilken information vi samlar in och hur vi använder och skyddar din personliga information. LEAN RETAIL INT. AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter vi samlar in under dina interaktioner med oss.

Nedanstående sekretesspolicy (tillsammans med våra Allmänna villkor , alla andra dokument som det hänvisas till i den) beskriver hur vi kan samla in, använda, lagra och behandla din personliga information.

Denna sekretesspolicy gäller för webbplatsen https://www.movesgood.se och alla dess underdomäner (hädanefter ”webbplatsen”) och hanteras av LEAN RETAIL INT. AB, ett bolag som lyder under svensk lag och är registrerat i Sverige på: Box 5, 178 21 Ekerö. Organisationsnummer: 559070-5652

Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den eftersom vårt mål är att skydda din integritet. Kom ihåg att du kan hantera din information och skydda din integritet när som helst genom att till exempel visa och redigera din information i ditt konto; kontrollera vilken typ av cookies som används när du besöker vår webbplats eller kontaktar oss på info@movesgood.se .

2. PRINCIPER

Denna policy bygger på följande principer:

 • Personuppgifter ska behandlas lagligt, rättvist och transparent;

 • Personuppgifter ska endast samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och inte behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;

 • Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för hantering;

 • Personuppgifter ska vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade med alla ansträngningar att radera eller korrigera utan dröjsmål.

 • Personuppgifter ska förvaras i en sådan form att den registrerade endast kan identifieras så länge det är nödvändigt för hantering.

 • Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhetsnivå;

 • Personuppgifter ska inte delas med tredje part förutom när det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla tjänster efter överenskommelse;

 • Registrerade måste enkelt kunna utöva sina rättigheter.

3.VILKEN PERSONLIG INFORMATION SAMLAS IN OCH FÖR VILKET SYFTE?

Personuppgifter är data som kan användas för att identifiera eller kontakta dig. Enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som: ”all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (” registrerad ”); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen ”.

Även om vi kan samla in personuppgifter kommer vi aldrig att samla in "känsliga personuppgifter" om dig, som EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definierar som "kategorier av personuppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser , fackföreningsmedlemskap, genetiska data, biometriska data, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning. ”

Beroende på ditt engagemang hos oss kan vi samla in, behandla och lagra personlig information. Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett konto, gör ett köp, surfar på vår webbplats, kontaktar vår kundtjänst och / eller prenumererar på vårt nyhetsbrev eller deltar i våra marknadsföringskampanjer.

3.1. NÄR DU UPPRÄTTAR ETT KONTO

Vi kan samla in och behandla följande information:

E-postadress, fullständigt namn, telefonnummer, faktureringsadress, leveransadress, besökta och gillade produkter, beställningshistorik och inloggningsinformation.

Vi använder ovanstående information från följande ändamål:

 • Så du kan skapa ditt konto

 • Så du kan förhandsregistrera information som vi kommer att fråga om i kassan

 • Så du kan hantera ditt konto och underlätta köp-processen

 • Så du kan granska din orderhistorik;

 • Så du snabbt kan logga in på vår webbplats för att förbättra din kundupplevelse

 • För att erbjuda dig produkter du kanske gillar

De juridiska grunderna för att behandla dina personuppgifter är:

 • Behandlingen för ditt konto baseras på våra legitima intressen * så att vi till exempel kan ge dig tillgång till din beställningshistorik eller underlätta inköps- och utcheckningsprocessen.

3.2. NÄR DU GÖR ETT KÖP

Vi kan samla in och behandla följande information:

E-postadress, fullständigt namn, telefonnummer, faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation.

Vi använder ovanstående information från följande ändamål:

 • Så du kan köpa och ta emot din beställning

 • Så du kan få uppdateringar om din beställning inklusive leveransinformation

 • Så att du kan få marknadskommunikation

 • Så vi kan kontakta dig för att ta reda på vad du tycker om våra tjänster

 • Så vi kan meddela dig om ändringar i våra tjänster eller villkor

 • Så att du kan få din återbetalning och vi kan hantera returprocessen

Så vi kan förhindra och upptäcka bedrägerier

De juridiska grunderna för att behandla dina personuppgifter är:

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för avtalet mellan dig och Movesgood (för att uppfylla och leverera dina inköp), för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och våra legitima intressen *

3.3. NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS

När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in teknisk information om dina surfvanor och beteenden. Vi samlar in dessa uppgifter med hjälp av cookies. En cookie är en liten fil som ber om tillstånd att placeras på din dators hårddisk. När du har godkänt läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies tillåter webbapplikationer att svara till dig som individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet efter dina behov, vad du gillar och inte gillar genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Tänk på att detta kan hindra dig från att dra full nytta av de webbplatser du interagerar med.

Vi använder trafiklogg-cookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbtrafik och förbättra vår webbplats för att skräddarsy den efter kundernas behov. Vi använder endast denna information för statistiska analysändamål och sedan tas informationen bort från systemet.

Sammantaget hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats genom att göra det möjligt för oss att övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka du inte gör. En cookie ger oss inte åtkomst till din dator eller annan information om dig, förutom de uppgifter du väljer att dela med oss.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. När du väl har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte vara ansvariga för skyddet och integriteten för all information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och titta på sekretesspolicyn som gäller för webbplatsen i fråga.

Vi kan samla in och behandla följande information:

E-postadress, teknisk information som samlats in med hjälp av cookies när du besöker vår webbplats

Vi använder ovanstående information från följande ändamål:

 • Så vi kan informera dig och påminna dig om alla uppgifter som förblir oavslutade (ofullständiga beställningar, övergivna korgar)

 • Så vi kan informera dig när en produkt finns i lager igen

 • Så att vi kan tillhandahålla, uppdatera, underhålla, förbättra och skydda vår webbplats, verksamhet och tjänster

 • Så vi kan leverera relevant webbplatsinnehåll och onlineannonser.

De juridiska grunderna för att behandla dina personuppgifter är:

 • Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke (när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och ber om att bli påmind om när en produkt finns i lager igen) eller baserat på våra legitima intressen *

3.4. NÄR DU KONTAKTAR OSS

Vi kan samla in och behandla följande information:

Namn, E-postadress, Telefonnummer, Korrespondenshistorik, orderinformation, leveransadress, betalningsinformation, ID-dokumentation

Vi använder ovanstående information från följande ändamål:

 • Så du kan kontakta och kommunicera med oss

 • Så vi kan hantera och administrera alla dina frågor effektivt

 • Så vi kan verifiera din identitet när du begär ytterligare information baserat på dina rättigheter

De juridiska grunderna för att behandla dina personuppgifter är:

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för avtalet mellan dig och oss och baserat på våra legitima intressen *

3.5. NÄR DU REGISTRERAR DIG FÖR VÅRT NYHETSBREV ELLER DELTAR I MARKNADSKAMPANJER

Vi kan samla in och behandla följande information:

Kontaktuppgifter som e-postadress, fullständigt namn, telefonnummer, leveransadress och annan personlig information som lämnas in

Vi använder ovanstående information från följande ändamål:

 • Så du kan registrera dig för våra nyhetsbrev och få information, nyheter och erbjudanden om våra produkter

 • Så vi smidigt kan hantera våra marknadsföringsinsatser

De juridiska grunderna för att behandla dina personuppgifter är:

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för avtalet mellan dig och oss

 * När vi förlitar oss på villkoret '' legitima intressen '', kommer Movesgood alltid att uppfylla följande krav:

 • Vi måste bearbeta informationen för våra legitima intressen eller för en tredje parts som vi avslöjar den.

 • Ovanstående intressen måste vara balans mellan dina intressen. Villkoret om "legitima intressen" uppfylls inte om behandlingen är obefogad på grund av dess skadliga inverkan på dina rättigheter och friheter eller legitima intressen. Movesgoods legitima intressen behöver inte överensstämma med individens för att villkoret ska uppfyllas. Men där det finns en allvarlig brist av överensstämmelse mellan konkurrerande intressen kommer dina legitima intressen alltid komma i första hand.

4. DELA DIN INFORMATION

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part. I sällsynta fall kan vi dock behöva dela din personliga information med företag med ett professionellt behov att veta vilka som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller betjäna dig, Planboo AB är idag en sådan samarbetspartner. De behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och omfattas av sekretess. Alla sådana leverantörer ger tillräckliga garantier för att genomföra de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla kraven i GDPR och våra egna.

Vi delar din personliga information i följande fall:

 • Till alla medlemmar i vår grupp, vilket betyder våra dotterbolag, vårt holdingbolag och dess dotterbolag;

 • I händelse av att vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar, kan uppgifter avslöjas för den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar;

 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla lagliga skyldigheter eller för att genomdriva eller tillämpa våra Allmänna villkor och andra avtal; eller för att skydda Movesgoods, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar att utbyta information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisker.

 • Om vi behandlar det för en kunds räkning;

 • Till företag för att fullgöra ett avtal som vi ingår med dig eller dem och som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett adekvat sätt, såsom betaltjänstleverantörer, leveransföretag eller vårt lager.

 • Till andra professionella tjänsteföretag som webbhotell, reklam- / marknadsföringsbyråer och analys- eller sökmotorleverantörer som hjälper oss att köra, förbättra och optimera webbplatsen eller hjälpa oss att lagra dina data.

5. DINA RÄTTIGHETER OCH UPPSÄGNING

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt lagen om dataskydd i förhållande till dina personuppgifter. Dessa individuella rättigheter sammanfattas bäst av Svenska Datainspektionen här: Läs mer

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att kontakta oss på info@movesgood.se , skriftligen, när som helst. Om du väljer att inte ta emot våra marknadsföringsmeddelanden eller annan kommunikation, gäller inte detta personuppgifter som tillhandahålls till oss som ett resultat av ett köp / leverans av en produkt / tjänst eller annan transaktion. I dessa fall kommer vi ofta att vara skyldiga enligt lag att spara dina uppgifter.

Om du tror att all information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, vänligen maila oss så snart som möjligt på info@movesgood.se . Vi kommer omedelbart att korrigera all information som visar sig vara felaktig.

Du kan när som helst begära information om personlig information som vi har om dig. Om du vill ha en kopia av den information som finns på dig, skriv till info@movesgood.se . Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Var medveten om att vi också kan behöva begära specifik information av dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och för att säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att utöva någon av dina andra grundläggande rättigheter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt till dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information om din begäran om att påskynda vårt svar.

Om du anser att Movesgood inte har svarat korrekt på din begäran, har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet. Movesgoods tillsynsmyndighet är Datainspektionen (DPA). Du hittar deras kontaktinformation här: https://www.datainspektionen.se . Vi skulle dock uppskatta chansen att få hantera dina frågor innan du kontaktar Datainspektionen, så kontakta oss i första hand.

6. ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET

Om en tredjepartsleverantör är belägen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi alltid att se till att överföringen av personuppgifter skyddas med lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av standardklausuler för dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen där dataskyddet myndigheten tror inte att tredjelandet har adekvat dataskyddslagar eller med företag som är Privacy Shield-certifierade.

7.HUR LÄNGE LAGRAR VI DIN INFORMATION?

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har du ett konto och så länge som är nödvändigt för att följa våra juridiska / reglerande skyldigheter, lösa tvister, förhindra bedrägeri och missbruk eller genomdriva våra villkor.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer de att raderas eller anonymiseras så att du inte längre kan identifieras från dem.

Vi förstör all ekonomisk information säkert när vi har använt den och inte längre behöver den.

8.HUR SÄKRAS DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Movesgood kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skydda din personliga information. Vi använder de senaste branschstandarderna och säkerhetsåtgärder såsom SSL / TLS-kryptering för skydd av användardata och personlig information.

Vårt mål är att ha alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig gällande risker vid behandling och användning av personuppgifter. Vi har skyddsprocesser på plats för att säkerställa fortlöpande sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos våra eller tredje parts bearbetningssystem och tjänster samt förmågan att återställa tillgängligheten och åtkomsten till personuppgifter snarast i händelse av en fysisk eller teknisk händelse.

Dina uppgifter lagras alltid i säkra miljöer och vi tillhandahåller utbildning för vår personal om bästa praxis för dataskydd och kräver att de ingår ett sekretessavtal.

Du kan komma åt och redigera personlig information efter att du loggat in på ditt konto. För att logga in måste du känna till dina inloggningsuppgifter - e-postadress och lösenord. Det finns inget sätt att komma åt personlig information utan att känna till inloggningsuppgifterna, därför kan ingen obehörig få tillgång till den. Vi ber dig därför hålla ditt lösenord hemligt och att inte dela det med någon annan person. Informera oss omedelbart om du vet eller misstänker att du har tappat bort dina inloggningsuppgifter eller att någon annan har åtkomst till ditt konto.

9.HUR MAN KONTAKTAR OSS

Om du har frågor om denna sekretesspolicy och / eller har frågor om dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@movesgood.se eller skicka oss ett brev till Data Privacy, LEAN RETAIL INT. AB, Frälsemansvagen 10 178 51 Ekerö, SWEDEN.

10.ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi håller vår sekretesspolicy aktuell. Vi publicerar eventuella uppdateringar på denna webbsida. Om betydande ändringar görs kommer vi att kontakta dig direkt via e-post så att du kan granska ändringarna. Kom tillbaka hit ofta för att se uppdateringar eller ändringar i vårt integritetsmeddelande.

Sekretesspolicyn uppdaterades senast 7 APRIL 2021.